Retorica discursului muzical în creaţiile vocal-instrumentale ale lui Sigismund Toduţă

Studia

Micul eseu reprezintă componenta inaugurală a unui ansamblu de studii menite să reflecte laborioasa activitate componistică şi ştiinţifică a Maestrului: Retorica analizelor stilistice ale lui S.Toduţă în oglinda tratatului «Formele muzicale ale barocului în opera lui J.S.Bach»; De la Urtext la text în Opera-oratoriul «Meşterul Manole» de Sigismund Toduţă ;Pe urmele unor adnotări hermeneutice ale compozitorului pe marginea textului dramei; Mesajul  estetic al barocului muzical oglindit in analizele lui S. Toduţă asupra lui J.S.Bach; Problematizant şi sistematizant - dimensiuni complementare ale poeticii muzicale toduţiene; Îndemnuri spre cercetări retorice în oglinda tratatului «Formele muzicale ale barocului de S. Toduţă»; Particularitatea estetică a relaţiei dintre text şi melodie în opera lui Sigismund Toduţă. Se tratează aici importanţa estetică a generalizărilor retorice în creaţia toduţiană asupra finalizării valorice a mesajului estetic. Din analizele întreprinse rezultă că mijlocul principal al expresiilor retorice îl constituie metaforele triple condiţionate între textul poetic, discursul muzical şi mişcările scenice. Se examinează imanenţa mediilor omogene ale acestora, precum şi transcenderea lor pusă în slujba îmbogăţirii conţinutului ideatic şi sentimental al creaţiei evidenţiate. Paradigma investigaţiilor o constituie creaţia opera-oratoriul Meşterul Manole de Sigismund Toduţă concepută după textul dramei cu acelaşi nume de Lucian Blaga.

 

Cuvinte cheie: metafora triplă; metafora simbolică, mediul omogen, text dramatic; discurs muzical, mişcări scenice; esenţializări ideogramiceâ

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 32 nr 2

Vol. 32 nr 2