Aspecte relevante în formarea compozitorului Gustav Mahler

Mahler va rămâne un rapsod al vremurilor sale, mereu martor al suferințelor și al nedreptăților trăite de el și semenii săi. Față de marile descumpăniri trăite, copilul Mahler și-a găsit deseori refugiul în mijlocul naturii iubitoare și cu deosebire în studiile muzicale. Nu se poate trece peste acești primi paisprezece ani ai copilăriei lui Gustav Mahler, fără a nu se atrage atenția asupra importanței pe care a avut-o influența șirului lor asupra gândirii și creației sale. Cucerit de folclorul ceh, ale cărui ecouri se resimte uneori în procesul dezvoltărilor sale melodice de mai târziu, sau de unele tradiții muzicale germane, pe care începuse să le cunoască ascultând muzica ce se cânta duminica în parcul central al orașului, ca și în casa noilor lor vecini din Iglau (așa numita Hausmusk), copilul va fi marcat pentru totdeauna și de o altă formă a muzicii orășenești – muzica militară. Paralel cu vraja oferită de muzică, copilul era fermecat și de poveștile istorisite de Nanni – doica unor copii din vecinătate, pe care o adoptase și familia sa. Dintre primii profesori pe care Mahler i-a avut la Iglau, cei mai importanți rămân Heinrich Fischer – dirijor al corului parohial și profesor de solfegii la liceul local – și Wenzel Pressburg, unul dintre elevii lui Anton Bruckner. Si dacă – în ceea ce privește meritul de a fi creat lieduri gândite în ciclu – Mahler a fost un continuator al concepției deschise de Schubert și reluată de Schumann (sub diverse forme) sau de Brahms (în ciclul Romanțele Magelonei), în ceea ce privește concepția interpretării, acest compozitor de la apusul erei romantice își înscrie numele ca primul dintre toți creatorii acestui gen ce a chemat orchestra pentru a colabora cu vocea solistă. Din anul 1875, când elevul Gustav Mahler împlinește 15 ani, începe să se deschidă calea către vestita școală muzicală din Viena unde, ca și Hugo Wolf, se înscrie la conservator, bucurându-se de îndrumarea competentă a unor profesori de înalt prestigiu ca Iulius Epstein și mai ales Anton Bruckner.

Cuvinte cheie : Compozitor, copilărie, influențe, trăiri, profesori, stil, gen.

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1