Actul critic din perspectivă matematică. Obiectivitate versus subiectivitate în revista „Muzica” (1916-2016)

 

 

 

Revista Muzica, publicația românească de specialitate a secolului XX, a traversat în parcursul ei secular evenimentele celor două războaie mondiale și ale revoluției decembriste. Din acest periodic voi prezenta exemple de critici din punct de vedere interdisciplinar (muzică-matematică), sub forma unui „cub al criticii muzicale”. Această abordare va dezvălui șase variante ale actului critic: de supraapreciere, subapreciere, apreciere justă și încă trei situații în care critica nu ar putea exista din cauza absenței din sala de concert a criticului, interpreților sau publicului. Voi analiza posibilitățile valide, făcând referire la cele patru perioade care au marcat istoricul revistei: antebelică (1916), interbelică (1919-1925), postbelică (1950-1989) și postdecembristă (1990-2016), menționând, unde este cazul, și contextul socio-politic.

Cuvinte cheie: critică muzicală, supraapreciere, subapreciere, subiectivitate, obiectivitate, matematică

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1