Recenzii târzii: Elemente de stilistică muzicală (sec. XX) de Cornel Țăranu

Coautor: Gabriel Banciu

Volumul de stilistică muzicală supus atenției cititorului, o apariție rară în muzicologia românească a celei de-a doua jumătăți a secolului XX, merită să fie reluat și privit critic acum, în condițiile schimbărilor de paradigmă și a noilor perspective estetice asupra unei perioade deja încheiate, mult analizate, trecută prin proba timpului. Suntem siguri că părerile specialiștilor s-au nuanțat între timp, inclusiv cele ale autorului volumului, dar, în esență, informația, comentariile, exemplele oferite, corelațiile, deschiderea către alte domenii, metodele analitice, puterea de persuasiune a expunerii, caracterul deschis al problematizării, toate acestea sunt pe deplin contemporane cu mentalitatea actuală, cerințele, expectanțele noastre. Mai mult, volumul este vizionar, anticipând repunerea în circuitul valorilor muzicale a unei lucrări semnate de Enescu, Strigoii, compusă pe versurile lui Eminescu, și îl reconfirmă pe maestrul Cornel Țăranu în poziția de exeget enescian de primă mărime.

Cuvinte-cheie: Cornel Țăranu, stilistică muzicală, Debussy, Stravinski, Schönberg, Berg, Enescu

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1