Cornel Țăranu. Paradigmele creației

În prezentul articol am încercat să identificăm unele percepții ale compozitorului și muzicologului Cornel Țăranu despre lume și despre orânduirea ei, prin prisma valorilor inerente operei sale și a ierarhiei lor. Fenomenele muzicale precum tipurile de scări, tipul materialului muzical și principiile de lucru cu acesta, sistemele de înălțimi și de organizare a texturii, procedeele tehnologice și compoziționale individuale, stilurile, genurile, formele, componențele timbral-instrumentale – toate acestea au rolul unor repere sau semne, determinând paradigma lucrării muzicale. Unind fragmentele, am obținut un mozaic captivant, care indică paradigma culturală a creației maestrului Cornel Țăranu.

Cuvinte cheie: Cornel Țăranu, valori culturale, fenomen muzical, stil muzical, arhetipuri structurale, model, metode de dezvoltare, timp, spațiu

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1