Cornel Țăranu sau Elogiul manuscrisului enescian

 

 

 

 

 

Până nu demult, dincolo de ceea ce știam (sau credeam că știm) despre muzica lui George Enescu, exista o „parte necunoscută” (la propriu) a creației sale: enigmaticele „opere neterminate”. Studiul de față își propune o reflectare/rememorare sintetică a parcursului hermeneutic-restitutiv al compozitorului Cornel Țăranu, în efortul său de recuperare, (re)poziționare axiologică și punere în circuitul interpretativ a unor schițe-manuscris aflate în arhiva Muzeului Național „George Enescu” din București, documente care – descifrate, întregite și orchestrate de maestrul clujean – s-au dovedit a fi adevărate capodopere simfonice.

 

Cuvinte-cheie: schiță, manuscris, hermeneutică, orchestrație, restituire.

 

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1