Tinerețe fără bătrânețe. Cornel Țăranu – Cetini negre

Lucrarea de față își propune o dublă direcție: una memorialistică, amintirea unor momente ale discipolatului pe care autorul l-a desfășurat, ca student și doctorand, sub îndrumarea compozitorului și profesorului Cornel Țăranu, și una analitică, prin relevarea unor elemente de limbaj și stil în una dintre creațiile de tinerețe ale maestrului, ciclul de trei lieduri pentru voce și pian Cetini negre, pe versurile poetului Lucian Blaga – încă nereabilitat de către statul român la momentul curajos al scrierii acestor lieduri –, precum și compararea versiunii de voce și pian cu versiunea pentru voce și orchestră.

Cuvinte cheie: Cornel Țăranu, lieduri, Lucian Blaga, Cetini negre, Ion Piso, tenor, pian, orchestră

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1