Dincolo de regionalisme și naționalisme: Cornel Țăranu

La fel ca cei mai mulți dintre colegii săi de generație (majoritatea bucureșteni), Țăranu a rămas consecvent un european, cu rădăcini bine înfipte în tradiții transilvănene sau enesciene care i-au colorat originalitatea cu nuanțe autohtone. Voi privi astfel, în asamblu, generația 60, mentorii săi și radicalizările tinerilor din această generație. Educația primită prin intermediul maeștrilor români interbelici până la moștenirea enesciană și pașii hotărâți spre avangarda componistică postbelică – toate acestea se redescoperă în straturi bine sedimentate de cel care investighează compozițiile lui Țăranu. Pentru mine, important a fost să integrez această voce distinctă în corul compozitorilor români contemporani cu el, mulți dintre ei buni și trainici prieteni.

Cuvinte cheie: maeștri interbelici, moștenirea enesciană, avangarda postbelică

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1