Coralul lutheran, privire de ansamblu între alte tipuri de corale

Protestantismul secolului al XVI-lea a marcat întreaga istorie a culturii și civilizației, așadar implicit și istoria muzicii, cel puțin pe plan european. Prezentarea Coralul lutheran, privire de ansamblu între alte tipuri de corale încearcă să surprindă succint contextul apariției coralului în Reformă, care au fost cele mai reprezentative forme muzicale care s-au dezvoltat având la bază coralul, dar și câteva repere de bază ce descriu coralul protestant. Coralul reflectă o varietate de stiluri muzicale, pornind de la cantus firmus-ul medieval și cântecele meistersingerilor de secol XVI, până la liedul epocii baroce acompaniat de continuo. Într-un sens mai larg, coralul se poate referi la două tipuri de cântări corale religioase: (1) cantus coralis – cântul liturgic romano-catolic; (2) imnurile lutherane din tradiția german-evanghelică. Pentru primii 200 de ani de la Reformă, coralul a oferit materie primă pentru o largă varietate de compoziții muzicale, printre care se includ coralul preludiu, coralul motet, coralul cantată, coralul fugă, coralul partită, coralul fantezie, coralul missa, coralul variațional, coralul figurativ sau coralul concert. Promovarea coralului (denumit pentru început fie Kirchenlied, fie geistliches Lied, fie geistliches Gesang) prin Luther și colegii săi a reprezentat un pas de o importanță fundamentală pentru istoria muzicii bisericești.

Cuvinte cheie: coralul lutheran, coralul protestant, reforma lutherană, imn lutheran, Martin Luther, protestantism.

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1