Mecanisme de adaptare în limba română a cântărilor Doxastarului lui Iacov Protopsaltul (aprox. 1740–1800) în versiunea lui Visarion de la Neamț

Prezentul articol urmărește o secțiune din activitatea de translatare a repertoriului muzical de influență bizantină propusă de Visarion de la Neamț. Este conceput în două secțiuni: prima tratează viața, activitatea și mediul în care a activat Visarion, iar cea de-a doua propune o analiză comparativă din punct de vedere morfologic și sintactic a Doxastarului lui Iacov Protopsaltul în viziunea lui Visarion de la Neamț. Pentru început, este proiectat cadrul istorico-muzical al epocii premergătoare compozitorul nemțean, perioadă marcată de transformări ce au ilustrat o nouă viziune în domeniul muzicii ecleziastice. De asemenea, am încercat să creionez autoritatea mediului monastic nemțean în promovarea artei muzicale bizantine prin valorificarea repertoriului. Prima parte a articolului se încheie prin prezentarea unor date biografice, a personalității complexe și a competențelor sale în domeniul muzical. În cea de-a doua parte am prezentat anumite procedee de adaptare a cântărilor Doxastarului lui Iacov Protopsaltul în versiunea lui Visarion de la Neamț. Primul pas l-a constituit identificarea deosebirilor lingvistice care stau la baza diferențelor de tratare muzicală. În continuare, am identificat anumite tehnici de traducere a acestor cântări în limba română pe care le-am prezentat, oferind și exemple muzicale pentru o mai bună înțelegere.

Cuvinte cheie: doxastar, notație, românire, analiză.

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1