Conștiința cosmică ca temă de reflecție artistică/muzicală (II)

 

 

Viața în existență, ca formă temporară a ființării, presupune evoluție, respectiv un perpetuum mobile, o transformare și o renaștere, un parcurs dinamic al conștiinței cosmice. O atare conștientizare a ideii de evoluție este posibilă doar omului, acelei entități întrupate pe care o considerăm cea mai înaltă, la nivel de conștiință de sine, care include gândire, rațiune și imaginație. Dar omul poate accesa un nivel superior, acela al conștiinței cosmice, care reflectă înțelegerea realităților/dimensiunilor lumilor subtile/ascunse, puse în legătură cu teoriile vidului cuantic, ale mecanicilor cuantice sau al câmpurilor unificate. Dacă agreăm ideea că prin trăiri extatice, rezultate din practică de meditație și rugăciune, ne putem alinia la aspecte ale conștiinței cosmice, conștientizări legate de existență, ființare, evoluție interioară; sunt tot atâtea teme care au preocupat pe artiștii tuturor timpurilor care s-au îndreptat spre o tematică a căutării căii spirituale și a comunicării cu lumea simbolurilor. Nu de puține ori această căutare a Graal-ului, aspirație a multor compozitori mai vechi dar și mai noi, poate implica experiențe lăuntrice ce țin de o experiență a renașterii spirituale, care circumscriu o zonă de explorare transpersonală, trans-subiectivă și suprasenzorială. Ca artist contemporan care împărtășesc aceeași căutare a uniunii cu nivelul conștiinței cosmice, tind către o expresie artistică a unei arte totale, sincretice.

 

Cuvinte cheie: conștiința cosmică, evoluția conștiinței, tradiții, compozitorii occidentali, viață și creație, opusuri personale

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1