Revista ”Lucrări de muzicologie / Musicology Papers” apare bianual, în lunile iunie şi decembrie.

Data limită a trimiterii articolelor este:

 • 25 martie, pentru numărul din iunie;
 • 25 septembrie, pentru numărul din decembrie.

Studiile publicate în revistă se circumscriu ramurilor muzicologiei:

 • Istoriografie
 • Analiză muzicală
 • Estetică
 • Etnomuzicologie
 • Bizantinologie

Textul studiului va fi redactat în limba română în conformitate cu formatul impus de revistă, format prezentat în detaliu pe site-ul revistei musicologypapers.ro, autorul asumându-şi responsabilitatea asupra originalităţii conţinutului şi tehnoredactării prin semnarea unui protocol de copyright, care va fi trimis o dată cu articolul.

Şablon articol

Protocol Copyright

Studiile transmise spre publicare sunt supuse procesului de recenzare peer-review ”în orb”. Procedura de evaluare a articolelor

Referenţii ştiinţifici vor urmări la evaluarea manuscriselor: originalitatea şi actualitatea temei, aprofundarea ideilor ştiinţifice şi respectarea instrucţiunilor pentru autori. Nerespectarea standardelor solicitate de revistă conduce la respingerea manuscriselor.

Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la:

 • Telefon: 0264 591 242
 • Fax: 0264 598 958
 • E-mail: musicologypapers@amgd.ro

Persoane de contact:

 • Prof. univ. dr. habil. ELENA CHIRCEV

e-mail: elena.chircev [ at ] gmail[dot]com

 • Conf. univ. dr. CIPRIAN GABRIEL POP

e-mail: ciprian.pop [ at ] amgd[dot]ro

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1