Maria Pischlögerl=ro&m=autori&a_id=85 Maria Pischlöger
Formulele motivice simple în cântările irmologice din primul Eh, pe baza irmologionului bulgar tipărit

Cercetarea limbajului melodic al tipului silabic de cântare irmologică a fost realizată pe baza Irmologionului bulgar (1875) al lui Angel Iwanow Sewliewetz. Cele 58 de cântări ale primului eh au fost cercetate din punct de vedere al structurii lor melodice. În lucrarea de față au fost aplicate principiile teoretice ale metodei utilizate de Bozhidar Karastoyanov în analiza tipului de cântare rusească numit Znamenny Rospev și a tipului de cântare stihirarică bulgară. Evenimentele melodiei sunt analizate dintr-un punct de vedere amplu, unde se diferențiază patru niveluri structurale: melodemul, motivul, fraza melodică și perioada. Importanța acestei teorii constă în posiblitatea unei examinări multi-stratificate a caracterului complex al fiecărui element constitutiv, evidențiindu-se fenomene precum structura ondulatorie, realizarea sonoră, realizarea prozodică și legătura cu semnele grafice ale notației. Articolul este dedicat motivelor cadențiale și recitative simple. Aceste motive au fost clasificate, tipologizate și analizate. Fiecare motiv este structurat printr-un număr divers de elemente – așa-numite melodeme. O a doua teză se ocupă de realizarea sonoră a construcţiei lineare. Fiecare motiv este proiectat pe o scală verticală, care face posibilă măsurarea raporturilor înălţimilor sonore ale diverselor elemente. Al treilea nivel de cercetare este domeniul prozodiei, unde fiecare obiect melodic are dimensiunile sale, conform cărora se aplică textele pe muzică. Nivelul următor al cercetării motivice este reprezentat de fixarea motivelor prin notația introdusă de Chourmousios și Chrysantos, care, după cum se cunoaște, nu fixează o anumită înălțime a sunetelor. În funcție de aceasta sunt posibile anumite modificări ale reprezentării grafice a motivului. Trebuie să avem în vedere încă un aspect al configurării, și anume, încadrarea modală a motivului. Aceasta constă în faptul că un motiv poate fi reprezentat într-un anumit eh, adică se potrivește într-un anumit segment al scării modale corespunzătoare. Activitatea de identificare și cercetare a formulelor cadențiale și recitative ale cântului irmologic din primul eh este finalizată. Au fost descrise și tipologizate atât formulele motivice simple, cât și cele complexe, despre care au apărut deja câteva articole. La tabelele deja realizate pentru Znamenny Rospev și pentru cântul stihiraric târziu se poate adăuga acum și tabelul cuprinzând formulele cântului irmologic.

Cuvinte cheie: cântare irmologică, motive cadențiale, motive recitative simple, ehul I

Descarcă articol

 

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2