Melania-Elena Nagyl=ro&m=autori&a_id=88 Melania-Elena Nagy
Un manuscris de muzică psaltică într-o colecție clujeană privată

Deși muzica psaltică nu este considerată reprezentativă pentru zona centrală a Transilvaniei, aici a existat o preocupare constantă pentru acest tip de muzică. Fenomenul se reflectă și prin prezența celor cincisprezece manuscrise de tradiție bizantină în bilbliotecile publice din Cluj-Napoca. Numărul este mic în comparație cu cel al documentelor similare stocate în alte regiuni ale țării. În acest context, fiecare manuscris recent descoperit a fost descris amănunțit de către cercetătorii transilvăneni în publicații de profil. Lucrarea noastră prezintă un al șaisprezecelea manuscris, aflat însă într-o biblioteca privată, cea a poetului clujean Marcel Mureșeanu. Fiind un document de secol XIX, în notație hrisantică, manuscrisul este valoros prin cele cinci polihronioane pe care le conține, dedicate unor domnitori și ierarhi din Țara Românească. Ne-am propus în primul rând semnalarea și descrierea detaliată a manuscrisului, pentru ca acesta să poată fi inclus în cataloagele de specialitate. Credem că cercetări comparative ulterioare vor spori importanța acestui document.

Cuvinte cheie : manuscris psaltic, Transilvania, biblioteci private, polihronion, mitropolitul Neofit, familia Ghica, hrisantică, podobii 

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2