Rodica Elena Muresanl=ro&m=autori&a_id=103 Rodica Elena Muresan
Vocea cântată - perspective medicale și artistice

Lucrarea de față își propune abordarea problematicii vocii cântate atât din perspectivă medicală cât și artistică. Ea a pornit de la premiza că medicii și profesorii de canto trebuie să aibă un scop comun, înțelegerea noțiunilor de fizică și acustică aflate la baza mecanismului de producere a vocii, a legilor care guvernează funcționarea aparatului fonator și a principiilor capabile să regleze funcționarea sistemelor musculare și adaptarea lor la necesitățile fonației, în special la vocea cântată. Lucrarea face o trecere în revistă a cunoștințelor actuale în domeniul anatomiei aparatului fonator, a modului de producere a sunetului și a principalelor caracteristici ale acestuia. Aceste noțiuni științifice sunt prezentate în strânsă legătură cu aplicabilitatea lor practică, referitoare atât la perfecționarea modului de fonație cât și la menținerea stării de sănătate a aparatului fonator, esențială pentru vocile de performanță. În același scop sunt prezentate și principalele reguli de igienă vocală, care pe lângă prevenirea afecțiunilor vocale contribuie și la creșterea rezistenței și flexibilității aparatului fonator. Având în vedere aceste argumente, lucrarea își propune să descopere domeniile în care știința și arta sunt capabile să lucreze împreună, pentru a perfecționa acest instrument care este vocea umană.

 

Cuvinte cheie: vocea umană, anatomia tactului vocal, mecanismul de producere a vocii, igiena vocală

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2