Francisc Lászlól=ro&m=autori&a_id=42 Francisc László
Ars musicologica

Lucrarea de față reprezintă textul unei Conferințe susținute la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași în 8 aprilie 2005. Argumentația lucrării pornește de la evocarea unui simpozion internațional la care autorul a fost invitat în anul 1993, care i-a servit drept model în conturarea unei imagini asupra stadiului muzicologiei ca știință la acel moment în cultura europeană. Uzând de date autobiografice privind primii săi pași în activitatea muzicologică, autorul problematizează și diagnostichează atât începuturile și evoluția muzicologiei românești, proiectând în egală măsură și reflecții legate de destinul acesteia. De asemenea, el propune valoroase sugestii pentru racordarea activității muzicologice din România prezentului la muzicologia europeană și americană, oferind tinerilor muzicologi români îndrumări cu privire la îndeplinirea acestui demers dar și la profesionalizarea și internaționalizarea muzicologiei autohtone.

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1