Tiberiu Herdlisckal=ro&m=autori&a_id=125 Tiberiu Herdliscka
Sinteză și experiment. Tiberiu Herdlicska – Studii pentru pian

 

Ideea de a scrie studii pentru pian este mai veche, dar doar odată cu admiterea la studiile doctorale aceasta s-a concretizat într-un proiect amplu și provocator. Studiul pianistic permite explorarea multiplelor posibilități expresive și tehnice proprii instrumentului ales. Terenul fertil al aventurilor pianistice propuse în studiile pentru pian rămâne deschis, o lucrare amplă încă în devenire ce se supune surprizelor și soluțiilor componistice ce pot apărea pe parcurs. Studiul de față prezintă pe scurt câteva din provocările întâmpinate de-a lungul compunerii studiilor pianistice, provocări ce-și vor găsi împlinirea în teza de doctorat propusă.

Cuvinte cheie: studiul pianistic contemporan, posibilități expresive și tehnice, teren fertil, explorare, provocare

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2