Flavia-Maria Herdlicskal=ro&m=autori&a_id=132 Flavia-Maria Herdlicska
George Crumb: Expresivitate şi explorare timbrală în Vox Balaenae şi An Idyll for the Misbegotten

Textul de faţă, elaborat în cadrul cercetării doctorale, propune spre analiză două lucrăriimportante ale repertoriului flautistic contemporan aparţinând compozitorului americanGeorge Crumb. Lucrările la care ne referim sunt Vox Balaenae pentru flaut, violoncel şi pianşi An Idyll for the Misbegotten pentru flaut şi percuţie. Textul prezintă mai întâi o scurtă schiţăbiografică a compozitorului, urmată de expunerea unor trăsături stilistice ale creaţieiautorului american. Demersul analitic propus înglobează atât aspectele componistice (înspecial procedeul repetiţiei variate, al permutaţiei sau concepţia despre timpul muzical) alecelor două lucrări, prezentate amănunţit şi susţinute de exemple relevante, cât şi aspectereferitoare la procedee ale tehnicii extinse folosite de autor în scriitura flautistică sau sugestiiinterpretative oferite din perspectiva muzicianului care a trecut prin travaliul adesea dificilde învăţare şi prezentare în recital a lucrărilor mai sus menţionate.

Cuvinte cheie: George Crumb, repertoriul cameral cu flaut, procedee ale tehnicii extinse,procesualitate, repetiţie variată, permutaţie, timpul muzical

 

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2