Ana-Maria Cazacul=ro&m=autori&a_id=134 Ana-Maria Cazacu
Dimensiunile stilistico-estetice ale cvartetului de coarde în accepțiunea lui Wilhelm Georg Berger

Într-o epocă în care „sentimentul românesc, dragostea pentru cultură şi inteligența muzicalăşi-au găsit modalități ideale de organizare” (Laura Manolache), Wilhelm Georg Berger seafirmă din perspectiva unui muzician total, îndreptat deopotrivă spre experiențele vieții deinterpret, spre dimensiunile universului componistic şi spre latura analitică, muzicologică.Ca urmare, universul muzicologic bergerian, a cărui principală caracteristică este tendințamuzicologului de a evita limbajul preponderent tehnic şi analizele muzicale stricte, aduce înprim-plan idei şi concepte puternic individualizate. Această direcție este surprinsă şi înstudiul de față, ce propune un periplu în universul cvartetului de coarde, la care Berger se varaporta nu doar prin prisma dimensiunii istoriografice, ci şi prin aprecieri de ordin estetic şi analitic.Având drept reper aceste coordonate am încercat, pe cât posibil, să urmăresc modul în caremuzicologul fixează direcțiile centrale ale creației cvartetistice vest-europene de până în primeledecenii ale secolului XX. În această ambianță, Berger sugerează faptul că lărgirea tipologiilor decvartet de coarde reprezintă un mijloc de a defini ethosul literaturii moderne de cvartet românesc,„elocventă şi deosebit de variată sub raportul problematicii şi al modalităților specifice de realizare”şi menită la rândul ei să demonstreze că, „dincolo de delimitarea sa precisă ca gen, cvartetul decoarde poate fi privit drept o întinsă zonă stilistică, în care principalele modalități de conturare şiarcuire ale discursului muzical se înlănțuiesc în chip minuțios, din aproape în aproape”.

Cuvinte cheie: Wilhelm Georg Berger, cvartet de coarde, stil, evoluție

 

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1