Romeo Ghircoiaşiul=ro&m=autori&a_id=72 Romeo Ghircoiaşiu
Arta sonoră în gândirea lui Eugeniu Speranția

 

Pleiada de creatori pe care i-a dat epoca ce se desfășoară între cele douăRăzboaie Mondiale, reprezintă un fenomen dintre cele mai semnificative.La meridianul nostru, ca și la alte meridiane ale lumii este epoca unor romancieri,muzicieni, filosofi, oameni de știință, creatori de superioară anvergură în cele maidiverse domenii de gândire sau artă. Ei se constituie într-un adevărat fascicol degenerații care antrenează în drumul său un însuflețit dialog interior, dinamiceconfruntări de idei, nelipsite, de scânteia unor aprinse polemici sau deconvustiunea [combustia n.n.] unor neașteptate sinteze. Personalitățile ale căror centenar îl aniversăm în ultimul deceniu dau tonul în acest dialog și afirmă cuplenitudine semnificația epocii.

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2