Iulia Anda Mogoșanl=ro&m=autori&a_id=41 Iulia Anda Mogoșan
Revirimentul spiritual „Opus 1” Tudor Arghezi și importanța sa în creația lui György Kurtág

 

 

Cvartetul de coarde op. 1 de György Kurtág este prima lucrare care atestă estetica nouă,adoptată și asumată de compozitor, de la vârsta de treizeci de ani, pentru tot restul vieții.Acest punct de cotitură a fost analizat din nenumărate perspective în muzicologie. Unadintre asocierile propuse a fost cea a imaginii expresioniste din Metamorfoza de Franz Kafka,într-un studiu de Peter Hoffmann. Studiul de față prezintă pentru prima oară afinitateacreației lui Kurtág față de poezia lui Tudor Arghezi, pe a cărui creație compozitorul ale cărui scrieri le-a cunoscut din adolescență. Analiza comparată prezintă similitudini ale celor doi creatori, ce se reflectă în orientarea acestora înspre expresivitatea elementelor cefundamentează un limbaj, în imagini poetice similare de renaștere spirituală, în constituireaoriginalității proprii ca rezultat al aprecierii tradiției, ca orientare înspre o dimensiunearhetipală, sub semnul unei identități asumate.

Cuvinte cheie: György Kurtág, Cvartetul de coarde op. 1, Tudor Arghezi, Metamorfoza deFranz Kafka, Peter Hoffmann

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2