Ildikó KALLÓl=ro&m=autori&a_id=143 Ildikó KALLÓ
Observații asupra elementelor de limbaj muzical în lucrarea „La casa di peste drum”de Tudor Jarda

La casa di peste drum este, poate, cea mai emblematică lucrare corală a lui Tudor Jarda, fiind prima compoziție din cele 10 colinde pentru cor mixt, din volumul Coruri (1981). Dedicată maestrului Dorin Pop și corului Cappella Transylvanica, această lucrare face parte din repertoriul ansamblului de la editarea colecției, regăsindu-se totodată în repertoriul celor mai importante coruri clujene și transilvănene. Prezentul studiu își propune detalierea aspectelor de gramatică muzicală a lucrării corale La casa di peste drum, reliefând strânsa legătură dintre text și muzică, și implicațiile ei în interpretarea corală. Analiza morfologică și sintactică evidențiază, de asemenea, câteva caracteristici proprii scriiturii corale a lui Tudor Jarda.

Cuvinte cheie: Cappella Transylvania, colinde, creație corală, modal, polifonic

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2