Andra Daniela PĂTRAȘl=ro&m=autori&a_id=142 Andra Daniela PĂTRAȘ
Clasificarea materialelor muzicale folclorice – probleme specifice

 

 

Problemele specifice ale clasificării muzical folclorice sunt expuse din două perspective: una diacronică (scurt istoric asupra modelelor de clasificare inițiate și reinventate de cercetători de-a lungul vremii) și una sincronică (cu referire la problematicile/operațiunile tehnice pe care le implică analiza legităților de construcție a acestei muzici). Analizând diferiți parametri, se pot face afirmații referitoare la tipurile melodice, stilemele tipologice ale unui teritoriu dialectal, legăturile dintre stratul vechi și cel modern ale unui gen etc., informații care pot constitui baza unor studii în domeniul etnomuzicologiei.

 

Cuvinte cheie: clasificare, tipologizare, sistematizare, metode de cercetare, modele de clasificare

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2