Irene Merconel=ro&m=autori&a_id=122 Irene Mercone
Analiză stilistică prin mișcările corpului

Muzica romantică se caracterizează prin fluctuații mari de tempo și dinamică. Rubato este una dintre principalele caracteristici stilistice ale muzicii lui Chopin. Numeroase studii identifică modificările expresive de tempo („expressive timing”) și „tiparele expressive” pe care interpreţii le creează în timpul interpretării unei piese prin adoptarea unui program motric: formularea și executarea ideilor muzicale trec prin corp. Rubato este modificarea expresivă a tempoului („expressive timing”) prin care interpretul reflectă şi dă expresie structurilor muzicale ierarhice. Alte studii se concentrează asupra relațiilor dintre legile mișcării fizice şi realizarea modificărilor expresive de tempo („expressive timing”). Cercetarea de faţă arată modul în care tinerii pianişti care simt oscilațiile de tempo din Mazurca lui Chopin în propriul corp produc tipare expresive de rubato în interpretările lor. Asimilarea şi redarea stilului pianistic rubato prin mişcările corpului a contribuit la dezvoltarea unui program motric pentru îmbunătăţirea performanțelor interpretative ale pianiştilor.

Cuvinte cheie: proces de învățare, interpretare corectă, abilități motorii, componentă stilistică, percepție muzicală

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2