Tatiana Olteanl=ro&m=autori&a_id=55 Tatiana Oltean
Mitul „Orfeu” în cantata barocă franceză, de la Charpentier la Rameau. Ipostaze ale dramaticului

Cercetarea de faţă este prima parte a unui studiu de amploare în două părţi dedicat cantatei baroce franceze, aşa cum aceasta a fost preluată din cultura muzicală italiană, dar evidenţiind în acelaşi timp şi particularităţile ei genuistice în raport cu modelul italian. Sistematizarea şi discutarea surselor teoretice documentare referitoare la subiectul abordat este o etapă indispensabilă în procesul analitic comparativ, ce urmează a fi detaliat în partea a doua a studiului. Motivaţia centrală a abordării acestei teme o constituie un paradox, şi anume acela că un subiect dramatic, precum mitul lui Orfeu, apare constant de-a lungul evoluţiei genului de cantată barocă din spaţiul cultural francez – un gen eminamente epic ce uzează de aportul unui singur solist, cu acompaniament instrumental tipic epocii. Punctul de interes al analizei îl reprezintă modul în care compozitorii valorificăşi potenţează virtuţile dramatismul muzical asociat subiectului literar, în cadrul unui gen muzical epic. Aplicaţia practică, analitică, a acestei investigaţii teoretice, ce se constituie în partea secundă a studiului amintit, o reprezintă analiza comparată a patru lucrări pe tema Orfeu din genul cantatei baroce franceze, de Marc-Antoine Charpentier, Louis-Nicholas Clérambault, Philippe Courbois şi Jean-Philippe Rameau 

 

Cuvinte şi expresii-cheie: Orfeu, gen muzical, cantata barocă franceză, dramaturgie muzicală, retorica muzicală

Descarcă articol

 

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 1

Vol. 35 nr. 1