Iulia Anda Mogoșanl=ro&m=autori&a_id=41 Iulia Anda Mogoșan
Konzertsatz de W. A. Mozart? O contextualizare stilistică

Pe 2 august 2009, Fundaţia Internaţională Mozarteum din Salzburg anunţa în cadrul unei conferinţe de presă identificarea a două piese, până atunci considerate anonime, ca aparţinând „cu o probabilitate care tinde spre certitudine” lui Wolfgang Amadeus Mozart. Însă tocmai faptul că această instituţie, centrul mondial al cercetării muzicologice mozartiene, nu se încumetă să atribuie necondiţionat paternitatea celor două lucrări tânărului Mozart, stârneşte curiozitatea aflării motivelor pentru care evidenta tentaţie de a atribui fără reticenţă cele două piese lui Mozart nu este urmată. Lucrarea de faţă expune prin metode filologice, istorice şi analitice posibile cauze ale acestei atitudini, deşi entuziaste, totuşi reţinute.

Cuvinte şi expresii-cheie: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzertsatz, Nannerl Notenbuch

Descarcă articol

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2