Lucrările de muzicologie au însemnat încă de  la apariţia primelor volume un model de comunicare,  o modalitate eficientă de informare şi nu în ultimul rând o posibilitate firească de stocare a unor repere muzicologice datorate prestigiului şi  erudiţiei autorilor semnatari. Aceste  volume de muzicologie au însemnat la vremea lor o premieră editorială românească, iniţiativă instituită sub patronajul Conservatorului Gh. Dima din Cluj, demers care avea să se constituie într-un  benefic imbold prin care  tradiţia clujeană va fi să fie preluată mai apoi şi în alte centre de cultură muzicală ale ţării. Aceste volume de muzicologie au oferit muzicologilor şansa de a-şi  edita operativ cercetările prin materializarea statorniciei cuvântului scris transmis prin documente de perpetuă luare aminte. Astfel vorbele rostite cu tâlc în sesiunile ştiinţifice anuale au fost să depăşească stadiul acelui verba volant întrupându-şi încifrarea lor prin nemişcarea paginilor tipărite spre veşnicia statornicului scripta manent.

prof. univ. dr. Valentin Timaru

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2