Redactor şef: prof. univ. dr. habil. Elena Chircev - descarcă CV

Senior editor: prof. univ. dr. Adrian Pop - descarcă CV

Consultant editorial: prof. univ. dr. habil. Gabriel Banciu - descarcă CV

 

Colegiul redacţional:

Acad. dr. Alexandru Boboc, Academia Română, Bucureşti - descarcă CV

Acad. dr. Cornel Ţăranu, Academia Națională de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca - descarcă CV

Dr. Maria Alexandrou, Universitatea „Aristotel”, Salonic, Grecia - descarcă CV

Dr. Violeta Dinescu, Universitatea Oldenburg, Germania - descarcă CV

Dr. DHC Robert Levin, Universitatea Harvard, SUA - descarcă CV

Dr. Milada Jonášová, Academia de Ştiinţe a Republicii Cehe, Cehia - descarcă CV

Dr. Haiganuş Preda-Schimek, muzicolog, Viena, Austria - descarcă CV

Dr. Dora Cojocaru, compozitor, Montreal, Canada - descarcă CV

Dr. Laura Manolache, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti - descarcă CV

Dr. Valentina Sandu-Dediu, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti - descarcă CV

Dr. Laura Vasiliu, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi - descarcă CV

Dr. Pavel Puşcaş, Academia Națională de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca - descarca CV

 

Secretariat redacţie

lect. univ.dr. Bianca Temeş-Ţiplea - descarcă CV

Conf. univ.dr. Şerban Marcu - descarcă CV

Lect. univ.dr. Tatiana Oltean

 

Tehnoredactare: conf. univ.dr. Răzvan Metea - descarcă CV

Coperta: dr. Corina Ceclan

Traduceri: asist. univ. Marcella Magda

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2