Revista ”Lucrări de muzicologie / Musicology Papers” apare bianual, în lunile iunie şi decembrie.

Data limită a trimiterii articolelor este:

  • 25 martie, pentru numărul din iunie;
  • 25 septembrie, pentru numărul din decembrie.

Studiile publicate în revistă se circumscriu ramurilor muzicologiei:

  • Istoriografie
  • Analiză muzicală
  • Estetică
  • Etnomuzicologie
  • Bizantinologie

Textul studiului va fi redactat în limba română în conformitate cu formatul impus de revistă, format prezentat în detaliu pe site-ul revistei musicologypapers.ro, autorul asumându-şi responsabilitatea asupra originalităţii conţinutului şi tehnoredactării prin semnarea unui protocol de copyright, care va fi trimis o dată cu articolul.

Şablon articol

Protocol Copyright

Studiile transmise spre publicare sunt supuse procesului de recenzare peer-review ”în orb”. Procedura de evaluare a articolelor

Referenţii ştiinţifici vor urmări la evaluarea manuscriselor: originalitatea şi actualitatea temei, aprofundarea ideilor ştiinţifice şi respectarea instrucţiunilor pentru autori. Nerespectarea standardelor solicitate de revistă conduce la respingerea manuscriselor.

Pentru alte informaţii vă rugăm să ne contactaţi la:

Persoane de contact:

  • Prof. univ. dr. habil. ELENA CHIRCEV

e-mail: elena.chircev [ at ] gmail[dot]com

  • Conf. univ. dr. CIPRIAN GABRIEL POP

e-mail: ciprian.pop [ at ] amgd[dot]ro

Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2