Sigismund Toduţă
Sigismund Toduţă
22-1 / 2008
http://

Editorial:

Cu acest număr omagial dedicat Centenarului iubitului maestru clujean Sigismund Toduţă, “Lucrările de muzicologie” îşi reiau cursul, vremelnic întrerupt. Reînnodarea firului de publicaţii născute de valoroasa şcoală muzicologică clujeană nu-şi putea afla un prilej mai fast decât acesta; de sus, din Panteonul calm al spiritelor ce ne ocrotesc breasla şi ne îndrumă calea, profesorul ne-a mai dăruit un prilej de reflexie.

 Sigismund Toduţă nu a fost doar un şef de şcoală componistică, – merit ce îi este cunoscut şi recunoscut. El a fost şi acela care, încă din tinereţea sa fervent studioasă, şi cu deosebire în anii 60-80, a stabilit pentru cercetarea muzicologică un stil de gândire şi de exprimare ce a impregnat durabil nu doar cercul discipolilor aflaţi în preajma sa, ci a proiectat un reper limpede şi o ţintă de elevată emulaţie în câmpul mai larg al dezbaterii muzicologice româneşti în general. În România, Doctoratul în muzicologie s-a edificat mulţumită lui şi modului vizionar în care a reuşit să impună un ţel şi un înalt standard, devenind, „primus inter pares”, – cu adevărat întemeietorul generos al acestei înalte instituţii ştiinţifice.

 Semnatarii studiilor înmănuncheate în acest volum se apleacă cu toţii asupra operei şi personalităţii Maestrului, într-un exerciţiu necesar, ce reuneşte în arc generaţiile de muzicieni, de la disciploli şi contemporani, depozitari ai amintirilor, ai mărturiilor şi nostalgiilor, până la tinerii mânaţi de mirajul eternei descoperiri şi redescoperiri.

 Îmi amintesc, citit într-un interviu, un gând al Maestrului, ales înrămat în modestia aceluia căruia i-a fost dat să aibă o adâncă înţelegere a menirii sale: „Am avut doi maeştri care au marcat începuturile mele şi acea modestă ascensiune spre dobândirea unei ţinte în drumul meu.” Vorbea despre Bach şi Palestrina... Fie ca acest volum să însemne un nou pas în ascensiunea rostirii noastre muzicologice; şi fie ca Augurii cei buni să prezideze această reluare!

 

Prof. univ. Dr. Adrian Pop

Rector al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca


Cornel Ţăranu » Sigismund Toduţă în umbra miturilor
OCTAVIAN LAZĂR COSMA » Glose la centenar
Gheorghe Firca » Principiul hemiolic în gândirea muzicologică şi în gândirea creatoare a lui Sigismund Toduţă
Francisc László » O capodoperă: Sonata pentru flaut şi pian (1952) de Sigismund Toduţă
Hans PeterTürk » Şase miniaturi seriale (con alcune licenze) de Sigismund Toduţă
Sofia Gelman Kiss » Sigismund Toduţă – Cântecul obârşiei, Trei lieduri pentru mezzo-sopran pe versuri de Lucian Blaga
Gabriel Banciu » Sigismund Toduţă – inedit
Hilda Iacob » Binomul ideal Blaga–Toduţă
Tatiana Oltean » nele elemente de stil şi scriitură în prima versiune (1943 47) a operei oratoriu „Meşterul Manole” de Sigismund Toduţă
Constantin Secară » Doctoratele conduse de Sigismund Toduţă – direcţii noi în cercetarea muzicologică românească din a doua jumătate a secolului XX
Numărul recent:

Vol. 35 nr. 2

Vol. 35 nr. 2